Giften – donateurschap, sponsoring en inkomstenbelasting


Ons streven is de waardevolle lessen en inspiratie van Geshe Ngawang Zopa (geshela) voor ons land te behouden. Boeddha’s Gompa biedt Geshela hiertoe maandelijks een bepaald bedrag aan waarover de stichting loonheffing betaalt.

Om het benodigde bedrag te kunnen garanderen, zijn giften onmisbaar.

Beoefen vrijgevigheid
Vanaf de tijd waarin Boeddha Shakyamoenie leefde, worden boeddhistische centra voor studie en meditatie gesteund door weldoeners en beschermers. Zij koesteren het dharma-onderricht als een bron van welzijn voor alle levende wezens. De toekomst van Boeddha’s Gompa begint hier en nu. Wij zijn voor een zeer groot deel afhankelijk van giften van gulle gevers. Zij zien hun schenkingen en donaties als welgemeende ondersteuning en als een oefening in vrijgevigheid. Elk van deze financiële bijdragen steunt de voortzetting van de dharma.

Donateur worden
Zonder donateurs of sponsoring kan Boeddha’s Gompa geen activiteiten uitvoeren. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u vaste donateur wilt worden. Het donateurschap van Boeddha’s Gompa bedraagt €60,- per jaar. Dit bedrag kunt u in één keer overmaken of u kunt automatisch bijvoorbeeld €5,- per maand van uw rekening laten overschrijven. Bankrekeningnummer IBAN NL41TRIO0391162373 van Boeddha’s Gompa, o.v.v. ‘donateur’, naam en adres.

Sponsor worden
Sponsor worden betekent dat u een door uzelf te bepalen bedrag overmaakt aan Boeddha’s Gompa, bankrekeningnummer IBAN NL41TRIO0391162373, o.v.v. ‘sponsor’, naam en adres. U kunt ook een voorkeur voor besteding aangeven: het verblijf van geshela in Nederland, de lessen van geshela of anderszins.

Belastingen
Boeddha’s Gompa is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is uw sponsoring, cursusgeld en donatie aftrekbaar van de belasting, met een drempel van minimaal 1% tot maximaal 10% van uw bruto-inkomen. Giften – eenmalig, jaarlijks, periodiek of anderszins – zijn welkom op bankrekening IBAN NL41TRIO0391162373 van Boeddha’s Gompa. RSIN is 8194.44.121.

ANBI

Contact en informatie
Secretariaat Boeddha’s Gompa,
E: vajrapani69@gmail.com
T: